Area Database (v4.3)

% households with a TV

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 6.06 7.59 9.12 10.7 12.2 13.7 15.2 16.8 18.3 19.8 21.4 22.9 25.3 27.8 30.2 32.6 35.1 37.5 39.9 41.1 42.3 43.5 44.9 46.4 47.8 49.2 50.6 52.0 53.4 54.8
Bagerhat, Khulna, Satkhira 0.35 2.46 4.56 6.67 8.78 10.9 13.0 15.1 17.2 19.3 21.4 23.5 25.3 27.2 29.0 30.8 32.6 34.4 36.2 35.2 34.2 33.1 35.8 38.5 41.2 43.9 46.6 49.3 52.0 54.7
Bandarban, Cox s Bazar 15.2 14.4 13.7 12.9 12.1 11.3 10.5 9.72 8.93 8.15 7.36 6.57 7.72 8.87 10.0 11.2 12.3 13.5 14.6 19.7 24.8 29.9 27.5 25.2 22.9 20.5 18.2 15.8 13.5 11.2
Barguna, Bhola, Patuakhali 14.2 14.0 13.8 13.5 13.3 13.1 12.8 12.6 12.4 12.1 11.9 11.7 13.2 14.7 16.2 17.7 19.2 20.7 22.2 21.2 20.2 19.2 19.8 20.5 21.1 21.7 22.4 23.0 23.7 24.3
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 0.77 3.13 5.49 7.85 10.2 12.6 14.9 17.3 19.6 22.0 24.4 26.7 28.4 30.1 31.8 33.5 35.2 36.9 38.7 44.0 49.4 54.7 51.5 48.4 45.2 42.0 38.9 35.7 32.5 29.3
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 2.97 4.31 5.64 6.97 8.30 9.64 11.0 12.3 13.6 15.0 16.3 17.6 19.6 21.7 23.7 25.7 27.7 29.7 31.7 33.3 34.9 36.5 38.9 41.3 43.7 46.1 48.5 50.9 53.3 55.7
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 3.29 4.96 6.64 8.31 9.98 11.7 13.3 15.0 16.7 18.4 20.0 21.7 24.8 27.9 31.0 34.2 37.3 40.4 43.5 45.3 47.2 49.0 49.9 50.7 51.6 52.4 53.2 54.1 54.9 55.7
Chittagong 24.1 25.2 26.3 27.4 28.5 29.5 30.6 31.7 32.8 33.9 35.0 36.1 38.6 41.1 43.6 46.2 48.7 51.2 53.7 56.6 59.4 62.3 62.8 63.4 63.9 64.5 65.1 65.6 66.2 66.7
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 0.78 2.93 5.08 7.23 9.38 11.5 13.7 15.8 18.0 20.1 22.3 24.4 27.4 30.3 33.2 36.2 39.1 42.0 45.0 46.6 48.2 49.8 51.9 53.9 56.0 58.1 60.1 62.2 64.2 66.3
Dhaka 48.1 49.1 50.0 50.9 51.9 52.8 53.7 54.7 55.6 56.6 57.5 58.4 61.4 64.5 67.5 70.5 73.5 76.5 79.5 80.0 80.5 81.0 81.7 82.5 83.2 83.9 84.6 85.3 86.0 86.7
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 1.51 2.69 3.87 5.05 6.23 7.41 8.59 9.77 10.9 12.1 13.3 14.5 17.2 19.9 22.6 25.2 27.9 30.6 33.3 31.8 30.3 28.8 32.5 36.3 40.1 43.8 47.6 51.4 55.2 58.9
Faridpur, Manikganj, Rajbari 0.01 2.21 4.42 6.62 9.61 12.6 15.6 18.6 21.6 24.6 27.6 30.6 32.0 33.3 34.7 36.1 37.5 38.9 40.3 38.7 37.1 35.4 38.2 41.0 43.8 46.6 49.4 52.2 55.0 57.8
Feni, Lakshmipur, Noakhali 4.91 6.26 7.60 8.94 10.3 11.6 13.0 14.3 15.7 17.0 18.3 19.7 22.1 24.4 26.8 29.2 31.6 33.9 36.3 36.9 37.5 38.1 39.2 40.2 41.2 42.3 43.3 44.4 45.4 46.4
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 8.81 11.1 13.3 15.6 17.9 20.1 22.4 24.7 26.9 29.2 31.5 33.8 36.7 39.6 42.6 45.5 48.4 51.4 54.3 58.4 62.6 66.7 67.4 68.0 68.7 69.3 70.0 70.7 71.3 72.0
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 0.16 1.88 3.59 5.30 7.01 8.73 10.4 12.2 13.9 15.6 17.3 19.0 22.9 26.8 30.7 34.5 38.4 42.3 46.2 46.0 45.7 45.4 47.4 49.4 51.3 53.3 55.3 57.3 59.2 61.2
Habiganj, Sunamganj 0.01 1.03 2.04 3.06 4.18 5.29 6.41 7.53 8.64 9.76 10.9 12.0 14.2 16.5 18.7 21.0 23.2 25.5 27.7 25.1 22.6 20.0 21.7 23.4 25.0 26.7 28.4 30.1 31.7 33.4
Jamalpur, Sherpur, Tangail 3.10 4.15 5.19 6.24 7.29 8.33 9.38 10.4 11.5 12.5 13.6 14.6 16.8 19.0 21.2 23.4 25.5 27.7 29.9 30.9 32.0 33.0 35.1 37.3 39.4 41.6 43.7 45.9 48.0 50.2
Jessore, Magura, Narail 0.01 2.78 5.54 8.31 11.1 14.0 16.8 19.6 22.4 25.3 28.1 30.9 31.5 32.2 32.8 33.4 34.0 34.6 35.3 36.4 37.5 38.6 40.9 43.2 45.5 47.7 50.0 52.3 54.6 56.9
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 0.01 0.01 0.00 0.00 1.51 3.02 4.53 6.04 7.54 9.05 10.6 12.1 13.3 14.6 15.9 17.1 18.4 19.6 20.9 23.3 25.6 28.0 28.5 28.9 29.4 29.9 30.4 30.8 31.3 31.8
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 3.31 3.94 4.58 5.21 5.84 6.48 7.11 7.75 8.38 9.01 9.65 10.3 12.3 14.3 16.3 18.3 20.3 22.3 24.3 24.4 24.5 24.6 27.3 30.0 32.6 35.3 38.0 40.7 43.4 46.1
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 0.93 1.60 2.26 2.93 3.60 4.26 4.93 5.60 6.26 6.93 7.59 8.26 10.4 12.6 14.8 16.9 19.1 21.3 23.4 25.7 28.0 30.3 30.7 31.0 31.4 31.7 32.1 32.4 32.8 33.1
Maulvibazar, Sylhet 1.18 3.72 6.26 8.80 11.3 13.9 16.4 19.0 21.5 24.0 26.6 29.1 31.0 32.9 34.9 36.8 38.7 40.6 42.5 42.4 42.3 42.2 42.7 43.1 43.6 44.1 44.6 45.1 45.6 46.0
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 4.47 5.94 7.41 8.88 10.3 11.8 13.3 14.8 16.2 17.7 19.2 20.6 22.7 24.9 27.0 29.1 31.2 33.3 35.4 35.7 36.0 36.2 40.3 44.4 48.5 52.6 56.7 60.8 64.9 69.0
Natore, Pabna, Sirajganj 0.01 1.05 2.08 3.12 4.69 6.25 7.82 9.38 10.9 12.5 14.1 15.6 18.6 21.7 24.7 27.7 30.7 33.7 36.7 37.6 38.5 39.3 41.4 43.4 45.4 47.4 49.5 51.5 53.5 55.5
Lighter numbers are estimates