Area Database (v4.1)

% households with a TV

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 6.06 7.59 9.12 10.7 12.2 13.7 15.2 16.8 18.3 19.8 21.4 22.9 25.3 27.8 30.2 32.6 35.1 37.5 39.9 41.1 42.3 43.5 45.8 48.1 50.5 52.8 55.1 57.4
Bagerhat, Khulna, Satkhira 0.35 2.46 4.56 6.67 8.78 10.9 13.0 15.1 17.2 19.3 21.4 23.5 25.3 27.2 29.0 30.8 32.6 34.4 36.2 35.2 34.2 33.1 37.0 40.9 44.8 48.7 52.6 56.5
Bandarban, Cox s Bazar 15.2 14.4 13.7 12.9 12.1 11.3 10.5 9.72 8.93 8.15 7.36 6.57 7.72 8.87 10.0 11.2 12.3 13.5 14.6 19.7 24.8 29.9 29.3 28.7 28.2 27.6 27.0 26.4
Barguna, Bhola, Patuakhali 14.2 14.0 13.8 13.5 13.3 13.1 12.8 12.6 12.4 12.1 11.9 11.7 13.2 14.7 16.2 17.7 19.2 20.7 22.2 21.2 20.2 19.2 22.1 25.0 27.8 30.7 33.6 36.5
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 0.77 3.13 5.49 7.85 10.2 12.6 14.9 17.3 19.6 22.0 24.4 26.7 28.4 30.1 31.8 33.5 35.2 36.9 38.7 44.0 49.4 54.7 52.2 49.7 47.2 44.7 42.2 39.7
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 2.97 4.31 5.64 6.97 8.30 9.64 11.0 12.3 13.6 15.0 16.3 17.6 19.6 21.7 23.7 25.7 27.7 29.7 31.7 33.3 34.9 36.5 39.8 43.2 46.5 49.9 53.3 56.6
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 3.29 4.96 6.64 8.31 9.98 11.7 13.3 15.0 16.7 18.4 20.0 21.7 24.8 27.9 31.0 34.2 37.3 40.4 43.5 45.3 47.2 49.0 50.2 51.4 52.6 53.8 55.0 56.2
Chittagong 24.1 25.2 26.3 27.4 28.5 29.5 30.6 31.7 32.8 33.9 35.0 36.1 38.6 41.1 43.6 46.2 48.7 51.2 53.7 56.6 59.4 62.3 63.1 63.9 64.7 65.5 66.3 67.1
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 0.78 2.93 5.08 7.23 9.38 11.5 13.7 15.8 18.0 20.1 22.3 24.4 27.4 30.3 33.2 36.2 39.1 42.0 45.0 46.6 48.2 49.8 52.2 54.6 57.0 59.3 61.7 64.1
Dhaka 48.1 49.1 50.0 50.9 51.9 52.8 53.7 54.7 55.6 56.6 57.5 58.4 61.4 64.5 67.5 70.5 73.5 76.5 79.5 80.0 80.5 81.0 81.8 82.5 83.2 84.0 84.7 85.4
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 1.51 2.69 3.87 5.05 6.23 7.41 8.59 9.77 10.9 12.1 13.3 14.5 17.2 19.9 22.6 25.2 27.9 30.6 33.3 31.8 30.3 28.8 33.6 38.4 43.2 48.1 52.9 57.7
Faridpur, Manikganj, Rajbari 0.01 2.21 4.42 6.62 9.61 12.6 15.6 18.6 21.6 24.6 27.6 30.6 32.0 33.3 34.7 36.1 37.5 38.9 40.3 38.7 37.1 35.4 38.9 42.4 45.9 49.4 52.9 56.4
Feni, Lakshmipur, Noakhali 4.91 6.26 7.60 8.94 10.3 11.6 13.0 14.3 15.7 17.0 18.3 19.7 22.1 24.4 26.8 29.2 31.6 33.9 36.3 36.9 37.5 38.1 41.0 43.9 46.8 49.7 52.6 55.5
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 8.81 11.1 13.3 15.6 17.9 20.1 22.4 24.7 26.9 29.2 31.5 33.8 36.7 39.6 42.6 45.5 48.4 51.4 54.3 58.4 62.6 66.7 67.5 68.2 69.0 69.8 70.6 71.4
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 0.16 1.88 3.59 5.30 7.01 8.73 10.4 12.2 13.9 15.6 17.3 19.0 22.9 26.8 30.7 34.5 38.4 42.3 46.2 46.0 45.7 45.4 47.8 50.1 52.4 54.7 57.1 59.4
Habiganj, Sunamganj 0.01 1.03 2.04 3.06 4.18 5.29 6.41 7.53 8.64 9.76 10.9 12.0 14.2 16.5 18.7 21.0 23.2 25.5 27.7 25.1 22.6 20.0 22.2 24.4 26.5 28.7 30.9 33.1
Jamalpur, Sherpur, Tangail 3.10 4.15 5.19 6.24 7.29 8.33 9.38 10.4 11.5 12.5 13.6 14.6 16.8 19.0 21.2 23.4 25.5 27.7 29.9 30.9 32.0 33.0 35.7 38.4 41.2 43.9 46.6 49.4
Jessore, Magura, Narail 0.01 2.78 5.54 8.31 11.1 14.0 16.8 19.6 22.4 25.3 28.1 30.9 31.5 32.2 32.8 33.4 34.0 34.6 35.3 36.4 37.5 38.6 41.3 43.9 46.5 49.2 51.8 54.5
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 0.01 0.01 0.00 0.00 1.51 3.02 4.53 6.04 7.54 9.05 10.6 12.1 13.3 14.6 15.9 17.1 18.4 19.6 20.9 23.3 25.6 28.0 34.1 40.2 46.2 52.3 58.4 64.5
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 3.31 3.94 4.58 5.21 5.84 6.48 7.11 7.75 8.38 9.01 9.65 10.3 12.3 14.3 16.3 18.3 20.3 22.3 24.3 24.4 24.5 24.6 28.2 31.8 35.5 39.1 42.7 46.4
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 0.93 1.60 2.26 2.93 3.60 4.26 4.93 5.60 6.26 6.93 7.59 8.26 10.4 12.6 14.8 16.9 19.1 21.3 23.4 25.7 28.0 30.3 31.9 33.5 35.0 36.6 38.2 39.7
Maulvibazar, Sylhet 1.18 3.72 6.26 8.80 11.3 13.9 16.4 19.0 21.5 24.0 26.6 29.1 31.0 32.9 34.9 36.8 38.7 40.6 42.5 42.4 42.3 42.2 43.2 44.2 45.2 46.3 47.3 48.3
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 4.47 5.94 7.41 8.88 10.3 11.8 13.3 14.8 16.2 17.7 19.2 20.6 22.7 24.9 27.0 29.1 31.2 33.3 35.4 35.7 36.0 36.2 41.1 45.9 50.7 55.6 60.4 65.3
Natore, Pabna, Sirajganj 0.01 1.05 2.08 3.12 4.69 6.25 7.82 9.38 10.9 12.5 14.1 15.6 18.6 21.7 24.7 27.7 30.7 33.7 36.7 37.6 38.5 39.3 41.9 44.5 47.1 49.6 52.2 54.8
Lighter numbers are estimates