Area Database (v4.2.1)

Custom set of indicators (2010)

Adults 20+ Area pop millions % Flush toilet
Madagascar (Africa)  
Total 4.16 21.2
Antananarivo 5.55 6.53
Antsiranana 3.89 1.46
Fianarantsoa 3.30 4.18
Mahajanga 3.89 2.46
Toamasina 4.06 3.46
Toliary 2.42 3.11
Alaotra Mangoro 4.61 1.14
Analamanga 6.93 3.13
Analanjirofo 3.03 1.15
Anamoroni Mania 4.49 0.78
Androy 0.98 0.66
Anosy 2.38 0.65
Atsimo Andrefana 2.79 1.24
Atsimo Atsinanana 2.02 0.76
Atsinanana 4.53 1.16
Betsiboka 3.42 0.30
Boeny 4.51 0.72
Bongolava 3.84 0.58
Diana 4.40 0.54
Haute Matsiatra 4.23 1.15
Ihorombe 2.64 0.38
Itasy 3.73 0.90
Melaky 2.29 0.23
Menabe 3.05 0.55
Sava 3.58 0.92
Sofia 3.89 1.21
Vakinankaratra 4.20 1.91
Vatovavy Fitovinany 2.55 1.11
Lighter numbers are estimates; years may differ