Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

Percentage of stunted children

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Angola (Africa)
Total 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
Urban 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4
Rural 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0
Poor 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7
Nonpoor 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8
Lowest 25% 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9 47.9
Second 25% 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7
Third 25% 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0
Highest 25% 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3
Bengo 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9
Benguela 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
Bie 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3 49.3
Cabinda 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1
Cunene 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
Huambo 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3
Huila 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6
Kuando Kubango 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2 45.2
Kuanza Norte 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3
Kuanza Sul 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3
Luanda 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8
Lunda Norte 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1 38.1
Lunda Sul 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
Malange 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6
Moxico 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3
Namibe 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9
Uige 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4
Zaire 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7