Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

Subnational Human Development Index (SHDI)

2019 2020
China (Asia/Pacific)
Total 0.761 0.765
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 0.785 0.790
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 0.728 0.732
Fujian, Guangdong, Hainan 0.777 0.782
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 0.740 0.744
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 0.759 0.764
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 0.753 0.758
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 0.777 0.782
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 0.765 0.769
Anhui 0.691 0.695
Beijing 0.847 0.851
Chongqing 0.727 0.732
Fujian 0.746 0.750
Gansu 0.738 0.742
Guangdong 0.777 0.781
Guangxi Zhuang 0.761 0.765
Guizhou 0.716 0.720
Hainan 0.729 0.734
Hebei 0.739 0.743
Heilongjiang 0.752 0.757
Henan 0.728 0.732
Hubei 0.745 0.749
Hunan 0.744 0.748
Inner Mongolia 0.741 0.745
Jiangsu 0.757 0.761
Jiangxi 0.724 0.728
Jilin 0.733 0.737
Liaoning 0.771 0.776
Ningxia 0.736 0.740
Qinghai 0.695 0.699
Shaanxi 0.788 0.793
Shandong 0.763 0.767
Shanghai 0.831 0.836
Shanxi 0.747 0.752
Sichuan 0.735 0.739
Tianjin 0.825 0.830
Xinjiang 0.619 0.623
Yunnan 0.717 0.721
Zhejiang 0.743 0.748