Area Database (v4.2.1)

% households with a phone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bangladesh (Asia/Pacific)  
Total 0.01 1.62 3.23 4.84 15.4 25.9 36.4 46.9 57.4 68.0 78.5 81.9 85.3 88.7 89.9 91.1 92.3 93.6 94.8 96.0 97.3 98.5
Bagerhat, Khulna, Satkhira 0.01 1.07 2.13 3.19 13.9 24.5 35.2 45.8 56.5 67.2 77.8 81.9 86.0 90.1 91.4 92.7 94.1 95.4 96.8 97.8 98.9 99.9
Bandarban, Cox s Bazar 0.01 0.24 0.48 0.71 10.5 20.3 30.2 40.0 49.8 59.6 69.4 72.7 76.0 79.3 82.5 85.7 88.9 92.1 95.3 96.8 98.4 99.9
Barguna, Bhola, Patuakhali 0.01 0.48 0.94 1.41 11.9 22.4 32.9 43.4 53.9 64.4 74.9 78.4 81.9 85.4 87.7 90.0 92.2 94.5 96.8 97.8 98.9 99.9
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 0.01 1.36 2.70 4.05 14.6 25.1 35.6 46.2 56.7 67.2 77.7 82.3 86.9 91.5 92.4 93.3 94.2 95.2 96.1 97.0 97.9 98.8
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 0.01 0.55 1.10 1.64 11.7 21.8 31.9 42.1 52.2 62.3 72.4 76.4 80.4 84.4 85.7 87.1 88.4 89.8 91.2 92.5 93.9 95.3
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 0.01 1.40 2.78 4.17 16.1 28.0 39.9 51.8 63.7 75.6 87.6 90.0 92.5 95.0 95.3 95.6 95.9 96.3 96.6 96.9 97.2 97.5
Chittagong 0.01 2.61 5.21 7.81 19.6 31.3 43.1 54.8 66.6 78.3 90.1 91.6 93.2 94.7 95.3 95.9 96.4 97.0 97.6 98.2 98.7 99.3
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 0.01 0.69 1.36 2.04 13.3 24.6 35.8 47.1 58.3 69.6 80.9 83.5 86.1 88.8 89.8 90.9 91.9 92.9 94.0 95.0 96.1 97.1
Dhaka 0.01 8.06 16.1 24.2 34.1 44.0 54.0 63.9 73.9 83.8 93.8 94.7 95.5 96.4 96.7 97.1 97.4 97.7 98.0 98.3 98.6 98.9
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 0.01 0.43 0.84 1.26 10.8 20.3 29.8 39.3 48.8 58.3 67.8 73.9 80.1 86.3 87.7 89.2 90.7 92.2 93.6 95.1 96.6 98.0
Faridpur, Manikganj, Rajbari 0.01 1.40 2.80 4.19 14.9 25.6 36.3 47.0 57.7 68.4 79.1 81.5 83.9 86.4 88.2 90.1 91.9 93.8 95.6 97.0 98.5 99.9
Feni, Lakshmipur, Noakhali 0.01 1.55 3.10 4.64 16.2 27.7 39.2 50.7 62.2 73.8 85.3 87.3 89.4 91.4 92.4 93.4 94.3 95.3 96.3 97.3 98.3 99.2
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 0.01 1.51 3.01 4.51 15.9 27.3 38.8 50.2 61.6 73.0 84.4 87.6 90.8 94.0 94.5 95.0 95.6 96.1 96.6 97.1 97.6 98.1
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 0.01 1.10 2.19 3.28 14.9 26.5 38.1 49.7 61.3 72.9 84.5 86.8 89.1 91.4 92.5 93.5 94.6 95.6 96.7 97.7 98.7 99.8
Habiganj, Sunamganj 0.01 1.12 2.22 3.33 12.7 22.1 31.5 40.8 50.2 59.6 69.0 74.3 79.6 84.9 85.9 86.9 87.9 88.9 89.9 90.9 91.9 92.8
Jamalpur, Sherpur, Tangail 0.01 0.84 1.67 2.50 12.7 22.9 33.1 43.2 53.4 63.6 73.8 77.4 81.0 84.6 86.2 87.8 89.3 90.9 92.5 94.1 95.7 97.3
Jessore, Magura, Narail 0.01 1.81 3.60 5.40 16.9 28.4 39.9 51.5 63.0 74.5 86.0 87.4 88.7 90.1 91.5 92.8 94.2 95.6 96.9 97.9 98.9 99.9
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 0.01 1.16 2.31 3.46 12.7 21.9 31.1 40.3 49.5 58.7 67.9 75.5 83.1 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.8 90.8 90.8
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 0.01 0.74 1.48 2.21 11.6 20.9 30.3 39.6 49.0 58.3 67.7 72.0 76.4 80.8 83.2 85.7 88.1 90.6 93.1 95.3 97.6 99.9
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 0.01 0.27 0.52 0.78 9.99 19.2 28.4 37.6 46.8 56.0 65.2 70.6 76.0 81.4 83.2 85.0 86.9 88.7 90.5 92.3 94.1 95.9
Maulvibazar, Sylhet 0.01 3.04 6.08 9.11 19.4 29.6 39.9 50.2 60.4 70.7 81.0 83.9 86.7 89.6 90.9 92.1 93.4 94.6 95.9 97.1 98.4 99.6
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 0.01 0.77 1.53 2.29 12.5 22.7 32.9 43.1 53.2 63.4 73.6 75.7 77.7 79.7 82.5 85.2 88.0 90.7 93.5 95.6 97.8 99.9
Natore, Pabna, Sirajganj 0.01 0.90 1.79 2.68 12.8 22.9 33.0 43.0 53.1 63.2 73.3 78.3 83.2 88.1 89.3 90.4 91.6 92.7 93.9 95.0 96.2 97.3
Lighter numbers are estimates