Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

Percentage of overweight children

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Albania (Europe)
Total 28.5 27.8 27.0 26.2 25.4 24.7 23.9 23.1 22.4 21.8 21.1 20.5 19.8 19.1 18.5 17.8 17.1 16.5 15.8
Urban 41.5 38.8 36.2 33.5 30.9 28.2 25.6 22.9 22.1 21.2 20.4 19.5 18.7 17.8 17.0 16.1 15.3 14.4 13.6
Rural 21.5 21.7 22.0 22.2 22.5 22.7 23.0 23.2 22.8 22.4 21.9 21.5 21.1 20.7 20.2 19.8 19.4 19.0 18.5
Poor 17.2 19.1 20.9 22.8 24.7 26.6 28.4 30.3 28.1 25.8 23.6 21.4 19.1 16.9 14.6 12.4 10.2 7.93 5.69
Nonpoor 29.0 28.1 27.3 26.4 25.6 24.7 23.9 23.0 22.4 21.7 21.1 20.4 19.8 19.1 18.5 17.8 17.2 16.5 15.9
Lowest 25% 21.8 22.5 23.3 24.0 24.8 25.5 26.3 27.0 25.9 24.8 23.7 22.7 21.6 20.5 19.4 18.3 17.2 16.1 15.0
Second 25% 26.3 25.7 25.0 24.3 23.6 23.0 22.3 21.6 20.8 20.1 19.3 18.6 17.8 17.0 16.3 15.5 14.7 14.0 13.2
Third 25% 38.1 35.4 32.8 30.1 27.5 24.8 22.2 19.5 19.5 19.6 19.6 19.7 19.7 19.7 19.8 19.8 19.8 19.9 19.9
Highest 25% 30.2 29.3 28.4 27.5 26.6 25.7 24.8 23.9 23.1 22.3 21.5 20.7 19.9 19.1 18.3 17.5 16.7 15.9 15.1
Berat 4.08 6.45 8.83 11.2 13.6 16.0 18.3 20.7 19.6 18.6 17.5 16.5 15.4 14.3 13.3 12.2 11.1 10.1 9.01
Diber 52.4 47.8 43.2 38.6 34.0 29.4 24.8 20.2 21.5 22.7 24.0 25.3 26.5 27.8 29.0 30.3 31.6 32.8 34.1
Durres 52.4 48.3 44.1 40.0 35.9 31.8 27.6 23.5 23.2 22.9 22.6 22.3 22.0 21.7 21.4 21.1 20.8 20.5 20.2
Elbasan 20.9 20.8 20.6 20.5 20.4 20.3 20.1 20.0 19.2 18.4 17.5 16.7 15.9 15.1 14.2 13.4 12.6 11.8 10.9
Fier 0.83 3.05 5.28 7.50 9.73 12.0 14.2 16.4 15.6 14.8 14.0 13.2 12.3 11.5 10.7 9.90 9.09 8.28 7.46
Gjirokaster 5.00 8.30 11.6 14.9 18.2 21.5 24.8 28.1 27.1 26.0 25.0 24.0 22.9 21.9 20.8 19.8 18.8 17.7 16.7
Korce 37.6 35.4 33.1 30.8 28.5 26.3 24.0 21.7 21.2 20.7 20.2 19.7 19.1 18.6 18.1 17.6 17.1 16.6 16.1
Kukes 46.7 44.7 42.8 40.8 38.9 36.9 35.0 33.0 31.5 30.0 28.4 26.9 25.4 23.9 22.3 20.8 19.3 17.8 16.2
Lezhe 9.65 11.1 12.6 14.0 15.5 16.9 18.4 19.8 19.8 19.7 19.7 19.7 19.6 19.6 19.5 19.5 19.5 19.4 19.4
Shkoder 40.3 39.5 38.7 37.9 37.1 36.3 35.5 34.7 33.2 31.8 30.3 28.9 27.4 25.9 24.5 23.0 21.5 20.1 18.6
Tirana 30.9 29.8 28.8 27.7 26.7 25.6 24.6 23.5 22.7 21.9 21.1 20.4 19.6 18.8 18.0 17.2 16.4 15.6 14.8
Vlore 37.7 34.6 31.4 28.2 25.0 21.9 18.7 15.5 16.0 16.4 16.9 17.3 17.8 18.2 18.7 19.1 19.6 20.0 20.5
Algeria (Africa)
Total 16.6 16.5 16.3 16.2 16.1 15.9 15.8 15.6 15.5 15.3 15.2 15.0 14.9 14.7 14.6 14.4 14.3 14.1 14.0 13.8 13.7 13.6
Urban 17.2 17.0 16.8 16.6 16.4 16.2 16.0 15.8 15.5 15.3 15.1 14.9 14.7 14.5 14.3 14.1 13.8 13.6 13.4 13.2 13.0 12.8
Rural 16.0 15.9 15.9 15.8 15.7 15.7 15.6 15.5 15.4 15.4 15.3 15.2 15.2 15.1 15.0 15.0 14.9 14.8 14.7 14.7 14.6 14.5
Poor 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
Nonpoor 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7
Lowest 25% 15.5 15.4 15.4 15.3 15.2 15.2 15.1 15.1 15.0 14.9 14.9 14.8 14.8 14.7 14.7 14.6 14.5 14.5 14.4 14.4 14.3 14.2
Second 25% 17.4 17.1 16.9 16.7 16.5 16.3 16.0 15.8 15.6 15.4 15.2 15.0 14.7 14.5 14.3 14.1 13.9 13.7 13.4 13.2 13.0 12.8
Third 25% 15.5 15.3 15.2 15.1 15.0 14.9 14.7 14.6 14.5 14.4 14.2 14.1 14.0 13.9 13.7 13.6 13.5 13.4 13.2 13.1 13.0 12.9
Highest 25% 19.0 18.8 18.6 18.4 18.2 18.0 17.8 17.6 17.4 17.2 17.0 16.8 16.5 16.3 16.1 15.9 15.7 15.5 15.3 15.1 14.9 14.7
Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 16.0 15.7 15.5 15.2 14.9 14.7 14.4 14.1 13.8 13.6 13.3 13.0 12.8 12.5 12.2 12.0 11.7 11.4 11.1 10.9 10.6 10.3
Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 20.7 20.4 20.0 19.7 19.4 19.0 18.7 18.4 18.0 17.7 17.4 17.0 16.7 16.3 16.0 15.7 15.3 15.0 14.7 14.3 14.0 13.7
Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 15.2 15.0 14.7 14.5 14.3 14.0 13.8 13.6 13.3 13.1 12.9 12.6 12.4 12.1 11.9 11.7 11.4 11.2 11.0 10.7 10.5 10.3
Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 14.8 14.9 14.9 15.0 15.1 15.1 15.2 15.2 15.3 15.4 15.4 15.5 15.5 15.6 15.6 15.7 15.8 15.8 15.9 15.9 16.0 16.1
Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 18.5 18.3 18.0 17.7 17.4 17.1 16.9 16.6 16.3 16.0 15.8 15.5 15.2 14.9 14.7 14.4 14.1 13.8 13.6 13.3 13.0 12.7
Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 16.8 16.8 16.7 16.7 16.7 16.6 16.6 16.6 16.5 16.5 16.5 16.4 16.4 16.3 16.3 16.3 16.2 16.2 16.2 16.1 16.1 16.1
Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 12.3 12.1 12.0 11.8 11.6 11.5 11.3 11.1 10.9 10.8 10.6 10.4 10.3 10.1 9.92 9.75 9.58 9.41 9.24 9.07 8.90 8.73
Angola (Africa)
Total 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
Urban 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Rural 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Poor 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Nonpoor 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
Lowest 25% 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
Second 25% 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
Third 25% 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Highest 25% 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
Bengo 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
Benguela 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70
Bie 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30
Cabinda 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Cunene 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
Huambo 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
Huila 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
Kuando Kubango 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
Kuanza Norte 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
Kuanza Sul 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Luanda 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Lunda Norte 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40
Lunda Sul 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Malange 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90
Moxico 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
Namibe 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Uige 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Zaire 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
Armenia (Europe)
Total 16.6 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.4 17.5 17.6 17.1 16.6 16.1 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0
Urban 18.4 18.2 18.1 17.9 17.7 17.6 17.4 17.3 17.1 16.9 16.8 16.6 16.5 16.3 15.5 14.8 14.0 13.2 12.5 11.7 10.9 10.2 9.40
Rural 14.5 14.8 15.2 15.6 16.0 16.4 16.7 17.1 17.5 17.9 18.3 18.6 19.0 19.4 19.2 19.0 18.8 18.5 18.3 18.1 17.9 17.7 17.5
Poor 15.5 15.7 16.0 16.2 16.4 16.7 16.9 17.1 17.4 17.6 17.8 18.0 18.3 18.5 18.7 19.0 19.2
Nonpoor 16.7 16.8 16.8 16.9 17.0 17.0 17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 17.5 17.5 17.6 17.1 16.6 16.1 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0
Lowest 25% 14.9 15.1 15.2 15.4 15.6 15.7 15.9 16.1 16.3 16.4 16.6 16.8 16.9 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0
Second 25% 14.8 15.2 15.7 16.1 16.5 17.0 17.4 17.9 18.3 18.7 19.2 19.6 20.1 20.5 20.0 19.4 18.9 18.4 17.8 17.3 16.8 16.2 15.7
Third 25% 19.2 19.1 18.9 18.8 18.7 18.5 18.4 18.3 18.2 18.0 17.9 17.8 17.6 17.5 16.8 16.1 15.4 14.6 13.9 13.2 12.5 11.8 11.1
Highest 25% 18.0 17.8 17.6 17.4 17.2 17.0 16.8 16.6 16.4 16.1 15.9 15.7 15.5 15.3 14.5 13.8 13.0 12.2 11.5 10.7 9.93 9.17 8.40
Aragatsotn 4.64 5.36 6.08 6.80 7.52 8.24 8.96 9.68 10.4 11.1 11.8 12.6 13.3 14.0 12.6 11.1 9.70 8.27 6.83 5.40 3.97 2.53 1.10
Ararat 5.88 7.22 8.56 9.90 11.2 12.6 13.9 15.3 16.6 17.9 19.3 20.6 22.0 23.3 25.2 27.1 29.0 30.8 32.7 34.6 36.5 38.4 40.3
Armavir 16.2 15.9 15.5 15.2 14.9 14.5 14.2 13.8 13.5 13.2 12.8 12.5 12.1 11.8 12.3 12.9 13.4 13.9 14.5 15.0 15.5 16.1 16.6
Gegharkunik 15.3 16.1 16.8 17.6 18.4 19.1 19.9 20.6 21.4 22.2 22.9 23.7 24.4 25.2 23.4 21.5 19.7 17.9 16.0 14.2 12.4 10.5 8.70
Kotayk 12.4 12.1 11.9 11.6 11.3 11.1 10.8 10.5 10.3 9.98 9.71 9.44 9.17 8.90 8.38 7.87 7.35 6.83 6.32 5.80 5.28 4.77 4.25
Lori 25.8 26.6 27.5 28.3 29.2 30.0 30.9 31.7 32.6 33.4 34.3 35.1 36.0 36.8 32.1 27.4 22.7 17.9 13.2 8.50 5.67 2.84 0.01
Shirak 34.4 33.2 32.1 31.0 29.9 28.8 27.6 26.5 25.4 24.3 23.2 22.0 20.9 19.8 20.4 21.0 21.7 22.3 22.9 23.5 24.1 24.7 25.4
Syunik 16.8 17.7 18.7 19.6 20.5 21.5 22.4 23.4 24.3 25.2 26.2 27.1 28.1 29.0 26.2 23.3 20.5 17.6 14.8 11.9 9.05 6.20 3.35
Tavush 11.9 12.6 13.2 13.9 14.6 15.2 15.9 16.5 17.2 17.9 18.5 19.2 19.8 20.5 18.4 16.3 14.3 12.2 10.1 8.00 5.92 3.83 1.75
Vayots Dzor 8.22 9.18 10.1 11.1 12.1 13.0 14.0 14.9 15.9 16.9 17.8 18.8 19.7 20.7 20.5 20.2 20.0 19.7 19.5 19.2 19.0 18.7 18.5
Yerevan 17.7 17.4 17.0 16.6 16.2 15.8 15.5 15.1 14.7 14.3 13.9 13.6 13.2 12.8 12.7 12.5 12.4 12.2 12.1 11.9 11.8 11.6 11.5
Azerbaijan (Europe)
Total 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
Urban 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Rural 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
Poor 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
Nonpoor 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2
Lowest 25% 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
Second 25% 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1
Third 25% 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
Highest 25% 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
Absheron 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2
Aran 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
Baku 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7
Dakhlik Shirvan 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
Ganja Gazakh 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80
Guba Khachmaz 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
Lankaran 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10
Shaki Zaqatala 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
Yukhari Karabakh 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2 24.2
Bangladesh (Asia/Pacific)
Total 4.03 3.75 3.48 3.20 2.93 2.65 2.38 2.10 1.83 1.55 1.28 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.17 1.93 1.70 1.96 2.22 2.48 2.74 3.00 3.26
Urban 3.41 3.28 3.14 3.00 2.86 2.73 2.59 2.45 2.31 2.18 2.04 1.90 2.04 2.19 2.33 2.47 2.61 2.76 2.90 2.73 2.57 2.40 3.10 3.80 4.50 5.20 5.90 6.60
Rural 4.10 3.80 3.50 3.20 2.90 2.60 2.30 2.00 1.70 1.40 1.10 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 1.93 1.67 1.40 1.58 1.76 1.94 2.12 2.30 2.48
Poor 0.43 0.59 0.74 0.90 1.06 1.21 1.37 1.53 1.69 1.84 2.00 1.73 1.47 1.20 1.34 1.48 1.62 1.76 1.90 2.04
Nonpoor 1.69 1.86 2.03 2.20 2.37 2.54 2.71 2.89 3.06 3.23 3.40 3.30 3.20 3.10 3.34 3.58 3.82 4.06 4.30 4.54
Lowest 25% 4.24 3.93 3.61 3.30 2.99 2.68 2.36 2.05 1.74 1.43 1.11 0.80 0.94 1.09 1.23 1.37 1.51 1.66 1.80 1.53 1.27 1.00 1.18 1.36 1.54 1.72 1.90 2.08
Second 25% 3.83 3.55 3.28 3.00 2.73 2.45 2.18 1.90 1.63 1.35 1.08 0.80 0.94 1.09 1.23 1.37 1.51 1.66 1.80 1.60 1.40 1.20 1.28 1.36 1.44 1.52 1.60 1.68
Third 25% 4.44 4.13 3.81 3.50 3.19 2.88 2.56 2.25 1.94 1.63 1.31 1.00 1.17 1.34 1.51 1.69 1.86 2.03 2.20 2.00 1.80 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80
Highest 25% 3.43 3.25 3.08 2.90 2.73 2.55 2.38 2.20 2.03 1.85 1.68 1.50 1.81 2.13 2.44 2.76 3.07 3.39 3.70 3.50 3.30 3.10 3.64 4.18 4.72 5.26 5.80 6.34
Bagerhat, Khulna, Satkhira 4.49 4.13 3.76 3.40 3.04 2.68 2.31 1.95 1.59 1.23 0.86 0.50 0.53 0.56 0.59 0.61 0.64 0.67 0.70 0.53 0.37 0.20 0.38 0.56 0.74 0.92 1.10 1.28
Bandarban, Cox s Bazar 4.24 3.93 3.61 3.30 2.99 2.68 2.36 2.05 1.74 1.43 1.11 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 2.60 1.60 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80
Barguna, Bhola, Patuakhali 4.25 3.90 3.55 3.20 2.85 2.50 2.15 1.80 1.45 1.10 0.75 0.40 0.73 1.06 1.39 1.71 2.04 2.37 2.70 2.27 1.83 1.40 1.74 2.08 2.42 2.76 3.10 3.44
Barisal, Jhalokati, Pirojpur 4.38 4.05 3.73 3.40 3.08 2.75 2.43 2.10 1.78 1.45 1.13 0.80 0.93 1.06 1.19 1.31 1.44 1.57 1.70 1.93 2.17 2.40 2.66 2.92 3.18 3.44 3.70 3.96
Bogra, Gaibandha, Jaypurhat 4.69 4.33 3.96 3.60 3.24 2.88 2.51 2.15 1.79 1.43 1.06 0.70 1.04 1.39 1.73 2.07 2.41 2.76 3.10 2.27 1.43 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 2.10 2.40
Brahmanbaria, Chandpur, Comilla 4.31 3.98 3.64 3.30 2.96 2.63 2.29 1.95 1.61 1.28 0.94 0.60 0.94 1.29 1.63 1.97 2.31 2.66 3.00 3.03 3.07 3.10 3.02 2.94 2.86 2.78 2.70 2.62
Chittagong 3.31 3.08 2.84 2.60 2.36 2.13 1.89 1.65 1.41 1.18 0.94 0.70 0.74 0.79 0.83 0.87 0.91 0.96 1.00 1.27 1.53 1.80 1.62 1.44 1.26 1.08 0.90 0.72
Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur 4.71 4.38 4.04 3.70 3.36 3.03 2.69 2.35 2.01 1.68 1.34 1.00 1.26 1.51 1.77 2.03 2.29 2.54 2.80 2.20 1.60 1.00 0.92 0.84 0.76 0.68 0.60 0.52
Dhaka 3.15 3.10 3.05 3.00 2.95 2.90 2.85 2.80 2.75 2.70 2.65 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 3.73 3.47 3.20 5.20 7.20 9.20 11.2 13.2 15.2
Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon 2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.87 1.14 1.41 1.69 1.96 2.23 2.50 2.13 1.77 1.40 1.58 1.76 1.94 2.12 2.30 2.48
Faridpur, Manikganj, Rajbari 1.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 3.47 3.24 3.01 2.79 2.56 2.33 2.10 1.97 1.83 1.70 1.66 1.62 1.58 1.54 1.50 1.46
Feni, Lakshmipur, Noakhali 2.79 2.73 2.66 2.60 2.54 2.48 2.41 2.35 2.29 2.23 2.16 2.10 2.01 1.93 1.84 1.76 1.67 1.59 1.50 1.60 1.70 1.80 2.12 2.44 2.76 3.08 3.40 3.72
Gazipur, Narayanganj, Narsingdi 3.73 3.45 3.18 2.90 2.63 2.35 2.08 1.80 1.53 1.25 0.98 0.70 0.93 1.16 1.39 1.61 1.84 2.07 2.30 2.00 1.70 1.40 2.02 2.64 3.26 3.88 4.50 5.12
Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur 4.33 4.05 3.78 3.50 3.23 2.95 2.68 2.40 2.13 1.85 1.58 1.30 1.87 2.44 3.01 3.59 4.16 4.73 5.30 4.73 4.17 3.60 3.76 3.92 4.08 4.24 4.40 4.56
Habiganj, Sunamganj 6.74 6.23 5.71 5.20 4.69 4.18 3.66 3.15 2.64 2.13 1.61 1.10 1.43 1.76 2.09 2.41 2.74 3.07 3.40 2.43 1.47 0.50 0.58 0.66 0.74 0.82 0.90 0.98
Jamalpur, Sherpur, Tangail 4.50 4.10 3.70 3.30 2.90 2.50 2.10 1.70 1.30 0.90 0.50 0.10 0.24 0.39 0.53 0.67 0.81 0.96 1.10 1.20 1.30 1.40 1.68 1.96 2.24 2.52 2.80 3.08
Jessore, Magura, Narail 5.59 5.13 4.66 4.20 3.74 3.28 2.81 2.35 1.89 1.43 0.96 0.50 0.97 1.44 1.91 2.39 2.86 3.33 3.80 2.83 1.87 0.90 1.18 1.46 1.74 2.02 2.30 2.58
Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) 3.99 3.63 3.26 2.90 2.54 2.18 1.81 1.45 1.09 0.73 0.36 0.00 0.21 0.43 0.64 0.86 1.07 1.29 1.50 1.00 0.50 0.00 0.66 1.32 1.98 2.64 3.30 3.96
Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona 4.03 3.75 3.48 3.20 2.93 2.65 2.38 2.10 1.83 1.55 1.28 1.00 1.14 1.29 1.43 1.57 1.71 1.86 2.00 1.83 1.67 1.50 1.46 1.42 1.38 1.34 1.30 1.26
Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur 1.36 1.38 1.39 1.40 1.41 1.43 1.44 1.45 1.46 1.48 1.49 1.50 1.54 1.59 1.63 1.67 1.71 1.76 1.80 1.97 2.13 2.30 2.56 2.82 3.08 3.34 3.60 3.86
Maulvibazar, Sylhet 6.78 6.25 5.73 5.20 4.68 4.15 3.63 3.10 2.58 2.05 1.53 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.20 2.00 1.80 1.72 1.64 1.56 1.48 1.40 1.32
Naogaon, Nawabganj, Rajshahi 4.95 4.50 4.05 3.60 3.15 2.70 2.25 1.80 1.35 0.90 0.45 0.00 0.29 0.57 0.86 1.14 1.43 1.71 2.00 1.77 1.53 1.30 1.44 1.58 1.72 1.86 2.00 2.14
Natore, Pabna, Sirajganj 2.94 2.73 2.51 2.30 2.09 1.88 1.66 1.45 1.24 1.03 0.81 0.60 0.54 0.49 0.43 0.37 0.31 0.26 0.20 0.43 0.67 0.90 1.04 1.18 1.32 1.46 1.60 1.74
Barbados (America)
Total 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Urban 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Rural 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
Poor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nonpoor 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
Lowest 25% 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
Second 25% 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80
Third 25% 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7
Highest 25% 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1
Christ Church and St. Philip 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7
St Michael 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
St. James, St. George, and St. Thomas 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
St. Lucy, St. Peter, St. Andrew, St. Joseph, and St. John 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7
Belarus (Europe)
Total 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Urban 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Rural 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
Poor 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
Nonpoor 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
Lowest 25% 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2
Second 25% 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
Third 25% 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20
Highest 25% 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30
Brest region 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30
Gomel region 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Grodno region 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90
Minsk region 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80 9.80
Mogilev region 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60
Vitebsk region 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5