Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

% households with a natural floor (earth, sand, dung etc)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Madagascar (Africa)
Total 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82
Urban 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70
Rural 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
Poor 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
Nonpoor 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
Lowest 25% 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
Second 25% 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
Third 25% 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48 7.48
Highest 25% 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
Antananarivo 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Antsiranana 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
Fianarantsoa 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
Mahajanga 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79
Toamasina 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63
Toliary 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
Alaotra Mangoro 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7
Analamanga 8.63 8.63 8.63 8.63 8.63 8.63
Analanjirofo 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
Anamoroni Mania 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2
Androy 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
Anosy 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02
Atsimo Andrefana 8.63 8.63 8.63 8.63 8.63 8.63
Atsimo Atsinanana 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
Atsinanana 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Betsiboka 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89
Boeny 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55
Bongolava 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32
Diana 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59
Haute Matsiatra 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1
Ihorombe 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9
Itasy 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
Melaky 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
Menabe 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5
Sava 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
Sofia 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90 8.90
Vakinankaratra 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
Vatovavy Fitovinany 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91