Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

% poorest households (with IWI value under 35)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)
Total 8.76 8.59 8.43 8.26 8.09 7.93 7.76 7.59 7.43 7.26 7.09 6.93 6.76 4.58 2.39 1.83 1.26 0.84 0.43 0.01
Urban 7.48 7.19 6.91 6.62 6.33 6.05 5.76 5.47 5.19 4.90 4.61 4.33 4.04 2.65 1.26 0.99 0.71 0.48 0.24 0.01
Rural 9.78 9.80 9.81 9.83 9.85 9.86 9.88 9.89 9.91 9.92 9.94 9.95 9.97 7.01 4.05 3.13 2.20 1.47 0.74 0.01
Poor 26.5 26.7 26.8 27.0 27.2 27.3 27.5 27.6 27.8 28.0 28.1 28.3 28.5 26.6 24.7 22.9 21.1 19.3 17.4 15.6
Nonpoor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lowest 25% 35.1 34.5 33.8 33.2 32.5 31.9 31.2 30.6 29.9 29.3 28.6 28.0 27.3 18.4 9.57 7.39 5.21 3.48 1.74 0.01
Second 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Third 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Highest 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 0.86 1.07 1.29 1.50 1.71 1.93 2.14 2.36 2.57 2.79 3.00 3.22 3.43 2.18 0.93 0.69 0.45 0.30 0.16 0.01
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 12.0 12.1 12.3 12.5 12.6 12.8 12.9 13.1 13.3 13.4 13.6 13.7 13.9 8.69 3.46 2.68 1.90 1.27 0.64 0.01
Fujian, Guangdong, Hainan 2.54 2.61 2.69 2.76 2.83 2.91 2.98 3.05 3.13 3.20 3.27 3.35 3.42 3.09 2.76 2.04 1.32 0.88 0.45 0.01
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 24.8 23.2 21.6 20.0 18.4 16.9 15.3 13.7 12.1 10.5 8.94 7.35 5.77 4.22 2.67 2.12 1.57 1.05 0.53 0.01
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 10.0 9.64 9.25 8.86 8.47 8.08 7.69 7.30 6.91 6.52 6.13 5.74 5.35 4.18 3.00 2.28 1.55 1.04 0.52 0.01
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 11.1 10.6 10.2 9.72 9.27 8.82 8.36 7.91 7.46 7.01 6.55 6.10 5.65 3.77 1.88 1.78 1.68 1.58 1.48 1.38
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 3.92 4.57 5.23 5.88 6.53 7.19 7.84 8.50 9.15 9.81 10.5 11.1 11.8 6.79 1.81 1.21 0.60 0.40 0.21 0.01
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 3.42 3.75 4.08 4.41 4.74 5.07 5.40 5.73 6.05 6.38 6.71 7.04 7.37 4.98 2.59 1.91 1.22 0.82 0.41 0.01
Anhui 0.29 1.13 1.98 2.83 3.68 4.53 5.37 6.22 7.07 7.92 8.76 9.61 10.5 8.07 5.67 3.96 2.24 1.50 0.75 0.01
Beijing 0.60 0.82 1.03 1.25 1.47 1.68 1.90 2.11 2.33 2.54 2.76 2.97 3.19 1.99 0.79 0.51 0.22 0.15 0.08 0.01
Chongqing 8.02 8.16 8.29 8.43 8.57 8.70 8.84 8.98 9.11 9.25 9.39 9.52 9.66 6.08 2.50 2.13 1.75 1.38 1.00 0.63
Fujian 4.71 3.92 3.13 2.34 1.55 0.76 0.51 0.26 0.01
Gansu 27.9 26.2 24.6 23.0 21.4 19.8 18.2 16.5 14.9 13.3 11.7 10.1 8.47 4.94 1.41 1.32 1.22 1.13 1.03 0.94
Guangdong 1.28 1.67 2.05 2.44 2.83 3.21 3.60 3.98 4.37 4.75 5.14 5.52 5.91 4.34 2.77 2.08 1.38 0.92 0.47 0.01
Guangxi Zhuang 18.6 17.9 17.2 16.5 15.7 15.0 14.3 13.6 12.9 12.2 11.4 10.7 10.0 6.39 2.77 2.35 1.93 1.51 1.09 0.67
Guizhou 27.5 26.7 25.8 25.0 24.2 23.3 22.5 21.7 20.8 20.0 19.2 18.3 17.5 11.1 4.63 3.42 2.20 1.47 0.74 0.01
Hainan 14.6 12.0 9.40 6.78 4.17 1.55 1.04 0.52 0.01
Hebei 0.01 0.46 0.90 1.35 1.90 2.45 3.00 3.55 4.10 4.65 5.20 5.75 6.30 3.94 1.58 1.33 1.08 0.83 0.58 0.33
Heilongjiang 21.9 17.9 14.0 10.0 6.03 2.06 1.45 0.83 0.56 0.28 0.01
Henan 1.07 1.64 2.21 2.78 3.35 3.92 4.49 5.06 5.64 6.21 6.78 7.35 7.92 5.77 3.62 2.81 2.00 1.34 0.67 0.01
Hubei 3.22 3.55 3.89 4.22 4.55 4.89 5.22 5.55 5.89 6.22 6.55 6.89 7.22 4.52 1.81 1.41 1.01 0.68 0.34 0.01
Hunan 17.5 16.4 15.3 14.2 13.1 12.0 10.9 9.84 8.74 7.65 6.55 5.46 4.36 3.23 2.10 1.95 1.79 1.64 1.48 1.33
Inner Mongolia 0.96 1.12 1.28 1.44 1.60 1.76 1.92 2.08 2.24
Jiangsu 0.01 0.33 0.66 0.98 1.53 2.09 2.64 3.19 3.75 4.30 4.85 5.41 5.96 3.88 1.80 1.42 1.03 0.69 0.35 0.01
Jiangxi 19.2 18.0 16.8 15.6 14.4 13.2 12.0 10.8 9.57 8.37 7.16 5.96 4.76 3.05 1.33 1.52 1.71 1.90 2.09 2.28
Jilin 3.28 4.27 5.26 6.25 7.24 8.23 9.22 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 8.47 1.76 1.06 0.35 0.24 0.12 0.01
Liaoning 1.90 2.31 2.71 3.12 3.53 3.93 4.34 4.74 5.15 5.55 5.96 6.36 6.77 3.92 1.06 0.81 0.55 0.37 0.19 0.01
Ningxia 2.19 1.87 1.56 1.24 0.93 0.61 0.41 0.21 0.01
Qinghai 5.29 4.86 4.43 4.00 3.57 3.14 2.35 1.56 1.04 0.53 0.01
Shaanxi 6.32 6.11 5.89 5.68 5.47 5.25 5.04 4.82 4.61 4.39 4.18 3.96 3.75 3.28 2.81 1.77 0.72 0.48 0.25 0.01
Shandong 0.01 0.32 0.64 0.95 1.36 1.77 2.18 2.59 3.00 3.41 3.82 4.23 4.64 3.20 1.76 1.21 0.66 0.44 0.23 0.01
Shanghai 5.09 4.26 3.43 2.60 1.77 0.94 0.62 0.30 0.20 0.11 0.01
Shanxi 12.2 11.5 10.8 10.1 9.45 8.75 8.06 7.36 6.67 5.97 5.28 4.58 3.89 4.10 4.31 3.39 2.46 1.64 0.83 0.01
Sichuan 11.0 10.5 10.1 9.58 9.10 8.62 8.14 7.66 7.17 6.69 6.21 5.73 5.25 3.46 1.67 1.67 1.66 1.66 1.65 1.65
Tianjin 1.10 0.90 0.70 0.50 0.30 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Xinjiang 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3
Yunnan 33.9 32.9 31.8 30.8 29.7 28.6 27.6 26.5 25.4 24.4 23.3 22.3 21.2 13.1 4.93 3.84 2.74 1.83 0.92 0.01
Zhejiang 1.30 1.70 2.10 2.50 2.90 3.30 3.70 4.10 4.50 4.90 5.30 5.70 6.10 4.26 2.42 2.16 1.90 1.64 1.38 1.12