Global Data Lab

GDL Area Database (3.9.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 129 countries, 1461 sub-national regions
37.1 million persons, 8.3 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

% poorest households (with IWI value under 35)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Angola (Africa)
Total 82.1 80.4 78.7 77.1 75.4 73.8 72.1 70.4 68.8 67.1 65.5 63.8 62.1 60.5 58.8 56.8 54.8 52.8 50.8 48.8 46.8 44.8
Urban 82.4 77.2 72.0 66.8 61.6 56.5 51.3 46.1 40.9 35.7 30.5 25.3 20.2 15.0 9.78 12.4 15.0 17.6 20.2 22.8 25.5 28.1
Rural 99.0 98.3 97.6 96.8 96.1 95.3 94.6 93.8 93.1 92.3 91.6 90.8 90.1 89.4 88.6 88.8 89.1 89.3 89.5 89.8 90.0 90.2
Poor 88.5 88.3 88.1 87.9 87.7 87.5 87.3 87.1 86.9 86.7 86.5 86.3 86.1 85.9 85.7 84.9 84.0 83.2 82.4 81.5 80.7 79.9
Nonpoor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lowest 25% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.9 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3
Second 25% 99.9 99.9 99.9 99.9 99.5 99.0 98.6 98.1 97.6 97.2 96.7 96.3 95.8 95.3 94.9 93.1 91.3 89.5 87.7 85.9 84.1 82.3
Third 25% 99.9 97.3 94.6 92.0 86.2 80.5 74.8 69.1 63.4 57.7 52.0 46.3 40.6 34.9 29.2 25.3 21.4 17.5 13.7 9.78 6.52 3.27
Highest 25% 17.7 17.3 16.8 16.3 15.9 15.4 14.9 14.5 14.0 13.5 13.1 12.6 12.2 11.7 11.2 8.98 6.74 4.49 2.25 0.00 0.00 0.01
Bengo 85.8 82.5 79.2 75.9 72.6 69.3 66.0 62.8 59.5 56.2 52.9
Benguela 44.5 46.0 47.5 49.0 50.5 52.0 53.5 54.9 56.4 57.9 59.4
Bie 99.9 99.5 99.2 98.8 95.4 92.1 88.8 85.5 82.1 78.8 75.5
Cabinda 26.9 26.3 25.7 25.1 24.5 23.9 23.4 22.8 22.2 21.6 21.0
Cunene 72.8 73.9 75.0 76.1 77.2 78.3 79.4 80.5 81.7 82.8 83.9
Huambo 68.8 68.9 69.1 69.2 69.4 69.5 69.7 69.9 70.0 70.2 70.3
Huila 56.3 57.9 59.4 60.9 62.4 63.9 65.4 66.9 68.5 70.0 71.5
Kuando Kubango 99.9 99.9 100.0 100 93.9 87.7 81.6 75.4 69.3 63.1 57.0
Kuanza Norte 97.5 93.3 89.0 84.7 80.5 76.2 71.9 67.7 63.4 59.1 54.9
Kuanza Sul 94.8 93.0 91.2 89.3 87.5 85.7 83.9 82.1 80.2 78.4 76.6
Luanda 2.52 3.07 3.62 4.17 4.72 5.27 5.82 6.37 6.92 7.47 8.02
Lunda Norte 99.9 97.8 95.7 93.5 87.9 82.2 76.5 70.9 65.2 59.5 53.8
Lunda Sul 99.9 99.9 100.0 100 91.7 83.4 75.1 66.8 58.5 50.1 41.8
Malange 99.9 95.8 91.7 87.7 81.8 75.9 70.0 64.2 58.3 52.4 46.6
Moxico 99.9 97.9 95.9 93.9 90.6 87.2 83.9 80.5 77.2 73.8 70.5
Namibe 51.8 51.7 51.5 51.3 51.2 51.0 50.8 50.6 50.5 50.3 50.1
Uige 73.0 73.3 73.7 74.1 74.4 74.8 75.1 75.5 75.8 76.2 76.5
Zaire 99.9 99.4 98.9 98.4 87.8 77.2 66.5 55.9 45.2 34.6 24.0