Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

Mean International Wealth Index (IWI) score of region

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)
Total 62.3 62.3 62.2 62.1 62.0 62.0 61.9 61.8 61.7 61.7 61.6 61.5 61.4 66.4 71.3 73.1 75.0 76.8 78.6 80.5
Urban 72.4 71.8 71.1 70.5 69.9 69.2 68.6 67.9 67.3 66.6 66.0 65.3 64.7 69.3 73.9 75.7 77.6 79.4 81.3 83.2
Rural 52.9 53.3 53.7 54.1 54.5 54.9 55.3 55.6 56.0 56.4 56.8 57.2 57.6 62.5 67.5 69.0 70.4 71.9 73.4 74.9
Poor 39.6 39.5 39.5 39.5 39.4 39.4 39.4 39.3 39.3 39.3 39.2 39.2 39.2 39.3 39.5 39.8 40.2 40.5 40.8 41.1
Nonpoor 73.4 72.9 72.5 72.1 71.7 71.3 70.9 70.4 70.0 69.6 69.2 68.8 68.4 71.5 74.7 75.9 77.2 78.4 79.7 80.9
Lowest 25% 36.6 36.8 37.1 37.3 37.6 37.8 38.1 38.4 38.6 38.9 39.1 39.4 39.6 44.8 50.0 52.7 55.4 58.1 60.7 63.4
Second 25% 53.7 53.9 54.1 54.4 54.6 54.8 55.0 55.2 55.4 55.6 55.9 56.1 56.3 62.3 68.3 70.7 73.0 75.4 77.7 80.1
Third 25% 71.3 71.0 70.7 70.4 70.1 69.8 69.5 69.2 68.8 68.5 68.2 67.9 67.6 72.8 77.9 79.4 80.9 82.4 83.9 85.4
Highest 25% 87.5 87.0 86.6 86.1 85.6 85.2 84.7 84.2 83.8 83.3 82.8 82.4 81.9 85.3 88.6 89.3 89.9 90.5 91.2 91.8
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 70.3 69.6 68.9 68.2 67.5 66.8 66.1 65.4 64.7 64.0 63.3 62.6 61.9 68.0 74.2 76.1 78.1 80.0 82.0 83.9
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 60.6 60.0 59.5 58.9 58.3 57.7 57.2 56.6 56.0 55.5 54.9 54.3 53.7 61.5 69.4 70.8 72.2 73.7 75.1 76.6
Fujian, Guangdong, Hainan 72.1 72.0 72.0 71.9 71.9 71.8 71.8 71.8 71.7 71.7 71.6 71.6 71.6 73.1 74.6 75.8 77.1 78.4 79.7 80.9
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 52.2 52.7 53.2 53.7 54.2 54.7 55.2 55.7 56.2 56.7 57.2 57.7 58.2 63.8 69.5 70.9 72.3 73.7 75.1 76.6
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 66.0 70.6 71.8 73.0 74.2 75.4 76.6
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 54.9 55.4 56.0 56.5 57.0 57.5 58.1 58.6 59.1 59.7 60.2 60.7 61.2 66.1 71.1 72.1 73.2 74.2 75.3 76.4
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 65.0 64.0 63.0 62.0 60.9 59.9 58.9 57.9 56.9 55.9 54.9 53.9 52.8 59.7 66.5 69.2 71.8 74.4 77.0 79.7
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 68.9 68.4 68.0 67.5 67.1 66.6 66.2 65.7 65.2 64.8 64.3 63.9 63.4 68.4 73.4 75.8 78.2 80.6 83.1 85.5
Anhui 56.8 56.8 56.8 56.7 56.7 56.6 56.6 56.6 56.5 56.5 56.5 56.4 56.4 61.7 66.9 69.1 71.4 73.6 75.8 78.1
Beijing 82.3 81.0 79.6 78.3 77.0 75.6 74.3 73.0 71.7 70.3 69.0 67.7 66.4 72.6 78.9 81.0 83.0 85.0 87.1 89.1
Chongqing 56.5 56.6 56.7 56.8 56.9 56.9 57.0 57.1 57.2 57.3 57.3 57.4 57.5 64.1 70.7 71.8 73.0 74.1 75.2 76.3
Fujian 70.1 71.8 73.5 75.2 76.9 78.7 80.4 82.1 83.8
Gansu 51.2 51.5 51.9 52.2 52.5 52.9 53.2 53.6 53.9 54.3 54.6 54.9 55.3 62.5 69.6 70.6 71.5 72.5 73.4 74.4
Guangdong 73.9 73.2 72.6 72.0 71.4 70.8 70.1 69.5 68.9 68.3 67.7 67.0 66.4 69.5 72.5 74.4 76.4 78.3 80.2 82.1
Guangxi Zhuang 43.6 44.7 45.7 46.8 47.9 48.9 50.0 51.0 52.1 53.1 54.2 55.2 56.3 63.0 69.7 71.5 73.3 75.0 76.8 78.6
Guizhou 39.3 40.3 41.4 42.4 43.5 44.5 45.5 46.6 47.6 48.7 49.7 50.7 51.8 60.0 68.2 69.8 71.3 72.9 74.5 76.1
Hainan 55.9 58.3 60.7 63.0 65.4 67.8 70.1 72.5 74.8
Hebei 65.8 65.4 64.9 64.4 64.0 63.5 63.0 62.6 62.1 61.6 61.2 60.7 60.2 66.8 73.3 74.8 76.3 77.9 79.4 80.9
Heilongjiang 36.3 41.8 47.4 52.9 58.5 64.0 66.3 68.6 70.9 73.2 75.4
Henan 58.8 58.8 58.9 59.0 59.0 59.1 59.1 59.2 59.2 59.3 59.4 59.4 59.5 64.7 70.0 70.5 70.9 71.4 71.9 72.4
Hubei 64.1 63.7 63.3 62.9 62.5 62.1 61.7 61.3 60.9 60.5 60.2 59.8 59.4 65.5 71.6 72.4 73.2 73.9 74.7 75.4
Hunan 45.4 46.8 48.1 49.5 50.9 52.2 53.6 55.0 56.4 57.7 59.1 60.5 61.9 66.4 71.0 72.0 73.1 74.1 75.2 76.2
Inner Mongolia 68.6 69.8 71.0 72.3 73.5 74.8 76.0 77.3 78.5
Jiangsu 75.4 74.7 74.0 73.2 72.5 71.8 71.0 70.3 69.6 68.9 68.1 67.4 66.7 71.5 76.3 78.2 80.0 81.9 83.8 85.6
Jiangxi 42.7 44.2 45.7 47.2 48.7 50.1 51.6 53.1 54.6 56.1 57.5 59.0 60.5 65.7 71.0 71.5 72.1 72.6 73.2 73.7
Jilin 54.6 54.3 54.1 53.9 53.7 53.4 53.2 53.0 52.8 52.6 52.3 52.1 51.9 59.7 67.6 69.3 71.0 72.8 74.5 76.2
Liaoning 69.9 68.7 67.4 66.2 64.9 63.7 62.5 61.2 60.0 58.7 57.5 56.3 55.0 62.1 69.1 70.9 72.7 74.4 76.2 78.0
Ningxia 69.7 70.9 72.0 73.1 74.3 75.4 76.5 77.7 78.8
Qinghai 44.4 50.0 55.5 61.1 66.7 72.3 73.6 74.8 76.1 77.3 78.6
Shaanxi 53.7 54.2 54.8 55.4 55.9 56.5 57.1 57.7 58.2 58.8 59.4 60.0 60.5 66.0 71.4 73.6 75.8 78.0 80.2 82.4
Shandong 59.3 59.5 59.8 60.0 60.3 60.5 60.7 61.0 61.2 61.5 61.7 61.9 62.2 67.6 73.0 75.0 77.1 79.1 81.2 83.2
Shanghai 54.7 58.7 62.7 66.7 70.7 74.8 77.2 79.6 82.0 84.4 86.9
Shanxi 60.0 60.3 60.6 60.9 61.2 61.5 61.8 62.1 62.4 62.7 63.0 63.4 63.7 66.0 68.3 69.5 70.8 72.1 73.3 74.6
Sichuan 52.9 53.6 54.3 55.0 55.7 56.4 57.0 57.7 58.4 59.1 59.8 60.5 61.2 67.0 72.8 73.5 74.2 74.9 75.5 76.2
Tianjin 42.5 48.8 55.0 61.2 67.5 73.7 75.2 76.8 78.3 79.9 81.4
Xinjiang 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7 45.7
Yunnan 50.5 50.3 50.0 49.7 49.4 49.1 48.8 48.6 48.3 48.0 47.7 47.4 47.2 57.3 67.4 69.2 71.0 72.7 74.5 76.3
Zhejiang 68.6 68.3 68.0 67.7 67.5 67.2 66.9 66.6 66.3 66.1 65.8 65.5 65.2 69.8 74.3 76.0 77.7 79.4 81.1 82.8