Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

% households with a refrigerator

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)
Total 33.7 36.9 40.1 43.3 46.6 49.8 53.0 56.2 59.5 62.7 65.9 69.1 72.4 74.9 77.5 82.1 86.6 91.1 95.5 99.9
Urban 70.1 71.2 72.3 73.4 74.5 75.6 76.7 77.8 78.9 80.0 81.1 82.2 83.3 84.5 85.7 89.1 92.5 95.0 97.4 99.9
Rural 0.01 4.88 9.75 14.6 19.6 24.6 29.6 34.5 39.5 44.5 49.5 54.4 59.4 62.4 65.4 71.1 76.9 82.7 88.4 94.2
Poor 0.01 1.01 2.02 3.02 5.81 8.61 11.4 14.2 17.0 19.8 22.6 25.4 28.2 20.7 13.1 14.8 16.5 18.2 19.8 21.5
Nonpoor 52.8 55.6 58.3 61.1 63.9 66.7 69.4 72.2 75.0 77.8 80.5 83.3 86.1 85.4 84.7 88.2 91.7 94.5 97.2 99.9
Lowest 25% 0.01 0.76 1.50 2.25 5.09 7.92 10.8 13.6 16.4 19.3 22.1 24.9 27.8 33.2 38.7 46.4 54.2 61.9 69.7 77.4
Second 25% 0.01 4.34 8.66 13.0 19.7 26.4 33.1 39.8 46.5 53.2 59.9 66.7 73.4 73.8 74.2 84.6 95.0 96.6 98.3 99.9
Third 25% 51.2 54.3 57.5 60.6 63.7 66.8 69.9 73.0 76.2 79.3 82.4 85.5 88.6 93.1 97.6 98.1 98.7 99.1 99.5 99.9
Highest 25% 96.1 96.4 96.6 96.9 97.1 97.4 97.6 97.9 98.1 98.3 98.6 98.8 99.1 99.4 99.7 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 46.0 48.8 51.5 54.2 57.0 59.7 62.4 65.2 67.9 70.6 73.4 76.1 78.8 81.8 84.8 87.8 90.8 93.8 96.9 99.9
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 42.6 43.1 43.7 44.3 44.9 45.4 46.0 46.6 47.2 47.8 48.3 48.9 49.5 60.7 71.9 75.7 79.4 83.2 86.9 90.7
Fujian, Guangdong, Hainan 46.9 49.4 51.9 54.4 56.8 59.3 61.8 64.3 66.7 69.2 71.7 74.2 76.7 75.5 74.3 79.2 84.1 89.1 94.0 98.9
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 26.4 28.3 30.1 32.0 33.8 35.7 37.5 39.4 41.2 43.1 44.9 46.8 48.6 56.2 63.7 71.7 79.6 86.3 93.1 99.9
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 32.3 34.4 36.4 38.5 40.6 42.7 44.8 46.8 48.9 51.0 53.1 55.2 57.2 62.6 68.0 75.5 82.9 88.5 94.2 99.9
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 14.5 19.6 24.8 29.9 35.0 40.2 45.3 50.4 55.6 60.7 65.8 71.0 76.1 78.2 80.3 83.3 86.3 89.4 92.4 95.4
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 31.8 34.9 37.9 41.0 44.1 47.1 50.2 53.2 56.3 59.4 62.4 65.5 68.6 74.8 81.1 85.4 89.7 93.1 96.5 99.9
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 46.2 49.1 52.0 54.8 57.7 60.6 63.5 66.4 69.3 72.2 75.1 77.9 80.8 83.4 85.9 89.3 92.6 95.1 97.5 99.9
Anhui 15.0 19.9 24.8 29.8 34.7 39.6 44.5 49.4 54.3 59.2 64.1 69.0 73.9 75.0 76.2 80.0 83.8 87.6 91.4 95.2
Beijing 94.3 93.8 93.2 92.6 92.1 91.5 90.9 90.4 89.8 89.3 88.7 88.1 87.6 89.1 90.7 93.0 95.2 96.8 98.3 99.9
Chongqing 30.1 33.1 36.1 39.1 42.1 45.1 48.0 51.0 54.0 57.0 60.0 63.0 66.0 73.0 80.0 82.8 85.5 88.2 91.0 93.7
Fujian 77.9 80.1 82.4 84.6 86.9 89.1 91.4 93.7 95.9
Gansu 19.5 21.3 23.1 24.9 26.7 28.5 30.3 32.1 33.9 35.7 37.5 39.3 41.1 54.0 66.9 71.9 77.0 82.0 87.1 92.1
Guangdong 49.1 50.6 52.0 53.5 54.9 56.4 57.9 59.3 60.8 62.2 63.7 65.2 66.6 66.8 67.1 74.5 82.0 88.0 93.9 99.9
Guangxi Zhuang 0.01 1.12 2.22 3.33 7.40 11.5 15.6 19.6 23.7 27.8 31.9 35.9 40.0 56.7 73.5 77.7 82.0 86.3 90.6 94.9
Guizhou 0.01 1.34 2.67 4.00 7.31 10.6 13.9 17.2 20.5 23.8 27.1 30.4 33.8 50.6 67.4 71.2 75.0 78.8 82.6 86.3
Hainan 22.5 30.5 38.5 46.5 54.5 62.5 70.5 78.5 86.5
Hebei 21.5 24.1 26.8 29.5 32.1 34.8 37.4 40.1 42.7 45.4 48.1 50.7 53.4 63.6 73.9 78.6 83.3 88.1 92.8 97.5
Heilongjiang 60.8 64.8 68.7 72.7 76.6 80.6 83.8 87.0 90.1 93.3 96.5
Henan 16.6 19.7 22.8 25.9 29.0 32.1 35.1 38.2 41.3 44.4 47.5 50.6 53.7 61.1 68.5 74.3 80.2 86.0 91.8 97.6
Hubei 34.6 37.3 40.1 42.8 45.5 48.2 50.9 53.6 56.3 59.1 61.8 64.5 67.2 75.2 83.2 86.4 89.6 92.8 96.0 99.2
Hunan 0.01 3.12 6.22 9.33 17.1 24.9 32.7 40.5 48.3 56.1 63.9 71.7 79.5 80.2 80.9 83.2 85.5 87.8 90.1 92.4
Inner Mongolia 65.7 70.0 74.4 78.8 83.2 87.6 91.7 95.8 99.9
Jiangsu 42.8 46.4 50.1 53.7 57.3 60.9 64.5 68.1 71.8 75.4 79.0 82.6 86.2 86.9 87.6 90.4 93.1 95.3 97.6 99.9
Jiangxi 0.01 2.02 4.04 6.05 14.0 21.9 29.9 37.8 45.8 53.7 61.7 69.6 77.6 77.0 76.5 79.5 82.5 85.5 88.5 91.5
Jilin 0.01 1.81 3.62 5.42 11.3 17.1 22.9 28.7 34.6 40.4 46.2 52.1 57.9 68.1 78.3 82.2 86.1 90.0 93.9 97.9
Liaoning 45.3 48.1 50.9 53.6 56.4 59.2 61.9 64.7 67.5 70.2 73.0 75.8 78.5 81.2 83.8 86.3 88.8 91.3 93.8 96.3
Ningxia 56.3 61.2 66.2 71.1 76.0 81.0 85.9 90.8 95.8
Qinghai 99.9 95.9 92.0 88.0 79.9 71.8 75.6 79.5 83.3 87.2 91.1
Shaanxi 0.01 1.99 3.97 5.95 10.4 14.9 19.4 23.9 28.3 32.8 37.3 41.8 46.3 57.9 69.5 76.4 83.3 88.8 94.4 99.9
Shandong 7.47 13.8 20.1 26.4 32.6 38.9 45.2 51.5 57.8 64.1 70.4 76.7 83.0 83.8 84.7 87.9 91.2 94.1 97.0 99.9
Shanghai 80.3 82.9 85.5 88.2 90.8 93.4 95.6 97.9 98.5 99.2 99.9
Shanxi 14.7 18.9 23.0 27.1 31.2 35.4 39.5 43.6 47.7 51.9 56.0 60.1 64.2 62.8 61.4 66.5 71.5 76.5 81.5 86.5
Sichuan 14.2 18.8 23.5 28.1 32.8 37.4 42.1 46.7 51.4 56.0 60.7 65.3 70.0 76.0 82.0 82.1 82.1 82.1 82.2 82.2
Tianjin 99.9 98.8 97.6 96.5 94.5 92.5 94.7 97.0 97.9 98.9 99.9
Xinjiang 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
Yunnan 17.5 18.6 19.6 20.7 21.8 22.8 23.9 25.0 26.0 27.1 28.2 29.3 30.3 43.3 56.3 62.3 68.3 74.3 80.3 86.3
Zhejiang 37.5 41.3 45.1 48.9 52.6 56.4 60.2 64.0 67.8 71.6 75.4 79.2 82.9 82.8 82.7 86.4 90.1 93.4 96.6 99.9