Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

% households with flush toilet

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Namibia (Africa)
Total 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4 42.4
Urban 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3
Rural 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3
Poor 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48
Nonpoor 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1
Lowest 25% 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
Second 25% 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
Third 25% 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9
Highest 25% 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2
Caprivi 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3
Erongo 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0
Hardap 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3
Karas 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8
Kavango 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Khomas 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7 81.7
Kunene 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8
Ohangwena 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33
Omaheke 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9
Omusati 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15
Oshana 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Oshikoto 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6
Otjozondjupa 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6