Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

% households with flush toilet

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Angola (Africa)
Total 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6
Urban 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7
Rural 9.87 9.87 9.87 9.87 9.87 9.87 9.87
Poor 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Nonpoor 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2
Lowest 25% 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
Second 25% 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
Third 25% 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7
Highest 25% 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5 70.5
Bengo 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4
Benguela 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1
Bie 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Cabinda 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Cunene 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84
Huambo 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5
Huila 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
Kuando Kubango 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6
Kuanza Norte 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
Kuanza Sul 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8
Luanda 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2 54.2
Lunda Norte 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
Lunda Sul 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8
Malange 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7
Moxico 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Namibe 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9
Uige 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1
Zaire 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4