Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

Dependency ratio

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)
Total 26.3 27.0 27.8 28.5 29.2 30.0 30.7 31.4 32.2 32.9 33.6 34.4 35.1 36.1 37.1 38.8 40.4 42.1 43.7 45.4
Urban 23.2 24.1 24.9 25.8 26.7 27.5 28.4 29.3 30.1 31.0 31.9 32.7 33.6 34.3 35.0 36.5 37.9 39.4 40.8 42.3
Rural 28.3 29.0 29.7 30.4 31.1 31.8 32.5 33.2 33.8 34.5 35.2 35.9 36.6 38.2 39.8 41.9 44.0 46.1 48.2 50.3
Poor 30.7 31.7 32.8 33.8 34.8 35.9 36.9 37.9 39.0 40.0 41.0 42.1 43.1 47.8 52.4 57.4 62.3 67.3 72.2 77.2
Nonpoor 23.7 24.5 25.3 26.1 26.9 27.7 28.5 29.3 30.0 30.8 31.6 32.4 33.2 34.6 35.9 37.5 39.1 40.7 42.3 43.9
Lowest 25% 32.3 33.2 34.1 35.0 35.9 36.8 37.7 38.6 39.6 40.5 41.4 42.3 43.2 43.7 44.1 45.8 47.5 49.2 50.9 52.6
Second 25% 26.3 27.1 27.8 28.5 29.2 29.9 30.7 31.4 32.1 32.8 33.6 34.3 35.0 36.0 36.9 39.5 42.0 44.6 47.1 49.7
Third 25% 23.5 24.2 24.9 25.6 26.3 27.0 27.7 28.4 29.0 29.7 30.4 31.1 31.8 33.4 35.0 36.2 37.4 38.6 39.8 41.0
Highest 25% 22.1 22.9 23.8 24.7 25.6 26.5 27.3 28.2 29.1 30.0 30.8 31.7 32.6 33.3 33.9 34.5 35.1 35.7 36.3 36.9
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 17.0 18.5 19.9 21.3 22.7 24.1 25.6 27.0 28.4 29.8 31.3 32.7 34.1 35.3 36.4 38.4 40.4 42.4 44.4 46.4
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 26.8 28.1 29.3 30.6 31.9 33.1 34.4 35.7 36.9 38.2 39.5 40.7 42.0 40.7 39.4 40.9 42.3 43.8 45.2 46.7
Fujian, Guangdong, Hainan 25.5 26.4 27.2 28.1 29.0 29.8 30.7 31.5 32.4 33.2 34.1 34.9 35.8 36.1 36.4 36.9 37.3 37.8 38.2 38.7
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 35.8 35.4 35.0 34.6 34.2 33.8 33.4 33.0 32.7 32.3 31.9 31.5 31.1 35.5 39.8 39.0 38.2 37.4 36.6 35.8
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 30.2 30.5 30.9 31.3 31.7 32.1 32.4 32.8 33.2 33.6 33.9 34.3 34.7 36.2 37.6 39.1 40.5 42.0 43.4 44.9
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 29.9 30.2 30.5 30.8 31.1 31.4 31.7 32.0 32.4 32.7 33.0 33.3 33.6 35.9 38.1 40.5 42.8 45.2 47.5 49.9
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 21.2 21.7 22.2 22.7 23.2 23.7 24.2 24.7 25.1 25.6 26.1 26.6 27.1 28.3 29.4 31.3 33.2 35.1 37.0 38.9
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 22.5 23.8 25.1 26.4 27.7 29.0 30.3 31.6 33.0 34.3 35.6 36.9 38.2 38.4 38.5 40.6 42.6 44.7 46.7 48.8
Anhui 24.7 26.2 27.7 29.2 30.7 32.2 33.7 35.2 36.6 38.1 39.6 41.1 42.6 43.3 44.0 45.9 47.7 49.6 51.4 53.3
Beijing 11.5 13.3 15.2 17.1 19.0 20.9 22.7 24.6 26.5 28.4 30.2 32.1 34.0 33.1 32.2 34.3 36.4 38.5 40.6 42.7
Chongqing 13.8 16.5 19.1 21.7 24.3 26.9 29.6 32.2 34.8 37.4 40.1 42.7 45.3 43.9 42.5 46.0 49.5 53.0 56.5 60.0
Fujian 33.8 34.4 35.1 35.7 36.4 37.0 37.7 38.3 39.0
Gansu 35.1 34.7 34.2 33.8 33.4 32.9 32.5 32.1 31.6 31.2 30.8 30.3 29.9 32.5 35.0 36.8 38.6 40.4 42.2 44.0
Guangdong 25.4 26.4 27.3 28.3 29.3 30.2 31.2 32.2 33.1 34.1 35.1 36.0 37.0 38.1 39.1 38.8 38.4 38.1 37.7 37.4
Guangxi Zhuang 32.0 32.7 33.5 34.2 34.9 35.7 36.4 37.2 37.9 38.7 39.4 40.2 40.9 39.9 38.8 40.7 42.6 44.5 46.4 48.3
Guizhou 44.6 44.4 44.1 43.8 43.5 43.2 43.0 42.7 42.4 42.1 41.9 41.6 41.3 39.8 38.3 37.9 37.5 37.1 36.7 36.3
Hainan 34.2 34.5 34.9 35.2 35.6 35.9 36.3 36.6 37.0
Hebei 20.6 21.7 22.9 24.1 25.3 26.5 27.6 28.8 30.0 31.2 32.3 33.5 34.7 38.9 43.1 44.2 45.3 46.4 47.5 48.6
Heilongjiang 33.0 32.0 31.0 30.0 29.0 28.0 29.0 29.9 30.9 31.8 32.8
Henan 29.4 30.1 30.9 31.6 32.3 33.1 33.8 34.5 35.3 36.0 36.7 37.5 38.2 40.7 43.1 44.5 45.8 47.2 48.5 49.9
Hubei 26.5 26.8 27.2 27.5 27.8 28.2 28.5 28.8 29.2 29.5 29.8 30.2 30.5 32.0 33.4 36.0 38.6 41.2 43.8 46.4
Hunan 31.2 31.8 32.3 32.9 33.5 34.0 34.6 35.1 35.7 36.2 36.8 37.3 37.9 39.1 40.3 42.4 44.5 46.6 48.7 50.8
Inner Mongolia 33.3 35.1 36.9 38.7 40.5 42.3 44.1 45.9 47.7
Jiangsu 21.3 22.6 23.8 25.0 26.2 27.4 28.7 29.9 31.1 32.3 33.6 34.8 36.0 36.3 36.6 39.3 41.9 44.6 47.2 49.9
Jiangxi 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.5 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 38.8 45.2 46.0 46.8 47.6 48.4 49.2
Jilin 26.7 26.7 26.8 26.8 26.8 26.9 26.9 26.9 27.0 27.0 27.0 27.1 27.1 29.0 30.8 32.4 33.9 35.5 37.0 38.6
Liaoning 18.2 19.1 20.0 20.9 21.8 22.7 23.6 24.5 25.3 26.2 27.1 28.0 28.9 29.4 29.9 31.8 33.6 35.5 37.3 39.2
Ningxia 31.6 32.3 33.1 33.8 34.6 35.3 36.1 36.8 37.6
Qinghai -4.95 4.70 14.4 24.0 33.7 43.3 40.7 38.1 35.5 32.9 30.3
Shaanxi 34.7 34.0 33.3 32.6 31.9 31.2 30.5 29.8 29.1 28.4 27.7 27.0 26.3 30.8 35.3 36.6 37.8 39.1 40.3 41.6
Shandong 20.3 21.3 22.4 23.4 24.4 25.5 26.5 27.5 28.6 29.6 30.6 31.7 32.7 34.2 35.6 36.7 37.8 38.9 40.0 41.1
Shanghai 24.5 27.1 29.7 32.3 34.9 37.5 41.2 44.8 48.5 52.1 55.8
Shanxi 31.2 31.1 31.1 31.0 30.9 30.9 30.8 30.8 30.7 30.7 30.6 30.6 30.5 32.5 34.5 36.9 39.2 41.6 43.9 46.3
Sichuan 23.7 25.1 26.6 28.0 29.4 30.9 32.3 33.8 35.2 36.7 38.1 39.6 41.0 38.4 35.8 39.2 42.6 46.0 49.4 52.8
Tianjin 20.7 23.4 26.2 28.9 31.7 34.4 37.9 41.4 44.9 48.4 51.9
Xinjiang 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3
Yunnan 38.8 38.8 38.9 38.9 38.9 39.0 39.0 39.0 39.1 39.1 39.1 39.2 39.2 40.0 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8
Zhejiang 21.0 22.3 23.7 25.0 26.3 27.7 29.0 30.3 31.7 33.0 34.3 35.7 37.0 38.0 39.0 39.9 40.7 41.6 42.4 43.3