Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

Mean age difference partners (husband-wife)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)
Total 2.10 2.08 2.06 2.04 2.02 2.00 1.98 1.96 1.94 1.92 1.90 1.88 1.86 1.93 2.00 1.92 1.83 1.75 1.66 1.58
Urban 2.29 2.24 2.20 2.15 2.10 2.06 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.78 1.73 1.85 1.97 1.92 1.86 1.81 1.75 1.70
Rural 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 2.01 2.04 1.92 1.79 1.67 1.54 1.42
Poor 2.29 2.26 2.23 2.20 2.17 2.14 2.11 2.08 2.04 2.01 1.98 1.95 1.92 2.14 2.36 2.44 2.52 2.60 2.68 2.76
Nonpoor 2.00 1.98 1.97 1.96 1.95 1.94 1.92 1.91 1.90 1.89 1.87 1.86 1.85 1.92 1.98 1.90 1.81 1.73 1.64 1.56
Lowest 25% 2.34 2.31 2.27 2.24 2.21 2.17 2.14 2.10 2.07 2.03 2.00 1.96 1.93 2.07 2.20 2.17 2.14 2.11 2.08 2.05
Second 25% 1.93 1.93 1.92 1.92 1.92 1.91 1.91 1.90 1.90 1.89 1.89 1.88 1.88 1.90 1.91 1.86 1.81 1.76 1.71 1.66
Third 25% 1.91 1.90 1.89 1.88 1.87 1.86 1.85 1.84 1.83 1.82 1.81 1.80 1.79 1.87 1.95 1.89 1.82 1.76 1.69 1.63
Highest 25% 2.22 2.19 2.16 2.13 2.10 2.07 2.04 2.01 1.99 1.96 1.93 1.90 1.87 1.93 1.98 1.82 1.66 1.50 1.34 1.18
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 0.97 0.99 1.00 1.01 1.02 1.03 1.05 1.06 1.07 1.08 1.10 1.11 1.12 1.08 1.04 0.97 0.89 0.82 0.74 0.67
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 2.31 2.29 2.28 2.26 2.24 2.23 2.21 2.19 2.18 2.16 2.14 2.13 2.11 2.24 2.37 2.28 2.18 2.09 1.99 1.90
Fujian, Guangdong, Hainan 2.70 2.67 2.63 2.60 2.57 2.53 2.50 2.46 2.43 2.39 2.36 2.32 2.29 2.34 2.38 2.55 2.72 2.89 3.06 3.23
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 3.21 3.14 3.08 3.01 2.94 2.88 2.81 2.74 2.68 2.61 2.54 2.48 2.41 2.40 2.38 2.44 2.50 2.56 2.62 2.68
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 1.95 1.89 1.84 1.78 1.72 1.67 1.61 1.55 1.50 1.44 1.38 1.33 1.27 1.50 1.72 1.60 1.47 1.35 1.22 1.10
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.47 2.52 2.54 2.56 2.58 2.60 2.62
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 1.38 1.37 1.37 1.36 1.35 1.35 1.34 1.34 1.33 1.33 1.32 1.32 1.31 1.37 1.42 1.34 1.25 1.17 1.08 1.00
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 2.26 2.25 2.24 2.23 2.22 2.21 2.20 2.19 2.19 2.18 2.17 2.16 2.15 2.07 1.99 1.95 1.90 1.86 1.81 1.77
Anhui 1.69 1.77 1.86 1.94 2.02 2.11 2.19 2.27 2.36 2.44 2.52 2.61 2.69 2.26 1.82 1.75 1.67 1.60 1.52 1.45
Beijing 1.06 1.15 1.23 1.31 1.39 1.47 1.56 1.64 1.72 1.80 1.89 1.97 2.05 1.74 1.42 1.49 1.56 1.63 1.70 1.77
Chongqing 2.71 2.63 2.54 2.45 2.36 2.27 2.19 2.10 2.01 1.92 1.84 1.75 1.66 2.02 2.37 2.44 2.50 2.57 2.63 2.70
Fujian 1.62 1.82 2.02 2.22 2.42 2.62 2.82 3.02 3.22
Gansu 2.05 2.07 2.08 2.10 2.12 2.13 2.15 2.16 2.18 2.19 2.21 2.22 2.24 2.40 2.56 2.54 2.51 2.49 2.46 2.44
Guangdong 2.71 2.66 2.61 2.56 2.51 2.46 2.41 2.36 2.32 2.27 2.22 2.17 2.12 2.31 2.50 2.61 2.71 2.82 2.92 3.03
Guangxi Zhuang 2.16 2.20 2.23 2.27 2.31 2.34 2.38 2.42 2.45 2.49 2.53 2.56 2.60 2.67 2.74 2.99 3.23 3.48 3.72 3.97
Guizhou 1.76 1.71 1.67 1.63 1.59 1.55 1.50 1.46 1.42 1.38 1.33 1.29 1.25 1.91 2.56 2.34 2.12 1.90 1.68 1.46
Hainan 3.13 2.97 2.81 2.65 2.49 2.33 2.17 2.01 1.85
Hebei 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 0.95 0.87 0.81 0.75 0.69 0.63 0.57
Heilongjiang 1.00 1.16 1.32 1.48 1.64 1.80 1.43 1.06 0.69 0.32 -0.05
Henan 1.09 1.09 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06 1.06 1.05 1.05 1.16 1.27 1.17 1.07 0.97 0.87 0.77
Hubei 1.94 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.92 1.92 1.92 1.92 1.91 1.91 1.91 1.96 2.01 2.03 2.05 2.07 2.09 2.11
Hunan 2.79 2.81 2.82 2.84 2.86 2.87 2.89 2.91 2.92 2.94 2.96 2.97 2.99 2.91 2.83 2.87 2.90 2.94 2.97 3.01
Inner Mongolia 0.93 1.05 1.18 1.30 1.43 1.55 1.68 1.80 1.93
Jiangsu 2.03 1.98 1.93 1.88 1.83 1.78 1.73 1.68 1.64 1.59 1.54 1.49 1.44 1.47 1.49 1.63 1.76 1.90 2.03 2.17
Jiangxi 2.82 2.77 2.73 2.68 2.63 2.59 2.54 2.50 2.45 2.41 2.36 2.32 2.27 2.43 2.59 2.55 2.51 2.47 2.43 2.39
Jilin 0.97 1.00 1.03 1.06 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30 1.33 1.32 1.30 1.34 1.37 1.41 1.44 1.48
Liaoning 1.62 1.58 1.55 1.51 1.47 1.44 1.40 1.36 1.33 1.29 1.25 1.22 1.18 1.09 1.00 1.22 1.44 1.66 1.88 2.10
Ningxia 2.92 2.74 2.57 2.39 2.22 2.04 1.87 1.69 1.52
Qinghai 2.69 2.60 2.51 2.42 2.33 2.24 2.38 2.52 2.66 2.80 2.94
Shaanxi 1.94 1.96 1.98 2.00 2.02 2.04 2.06 2.08 2.11 2.13 2.15 2.17 2.19 2.19 2.19 2.21 2.22 2.24 2.25 2.27
Shandong 0.63 0.66 0.70 0.73 0.76 0.80 0.83 0.86 0.90 0.93 0.96 1.00 1.03 1.10 1.16 1.09 1.02 0.95 0.88 0.81
Shanghai -0.14 0.31 0.76 1.20 1.65 2.09 2.02 1.95 1.88 1.81 1.74
Shanxi 2.60 2.52 2.44 2.36 2.28 2.20 2.12 2.04 1.96 1.88 1.80 1.72 1.64 1.73 1.81 1.89 1.96 2.04 2.11 2.19
Sichuan 1.86 1.91 1.95 2.00 2.05 2.09 2.14 2.19 2.23 2.28 2.33 2.37 2.42 2.33 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24
Tianjin 2.39 2.14 1.89 1.64 1.39 1.14 1.29 1.43 1.58 1.72 1.87
Xinjiang 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54
Yunnan 2.53 2.52 2.50 2.49 2.48 2.46 2.45 2.44 2.42 2.41 2.40 2.38 2.37 2.25 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18
Zhejiang 3.58 3.48 3.39 3.29 3.19 3.10 3.00 2.90 2.81 2.71 2.61 2.52 2.42 2.38 2.33 2.29 2.25 2.21 2.17 2.13